VIZUELNA KOMUNIKACIJA

Visual Communication Design: 

An Introduction to Design Concepts in Everyday Experience


Knjigu treba posmatrati kao neku vrstu bukvara u vizuelnoj komunikaciji. Za vas koji ste komunikator u kompaniji, kreativni profesionalac ili na obuci važno je da to postanete.


Sadrži sve, od načina na koji mozak funkcioniše, do osnovnih pravila dizajna i autorskih prava, ali i praktičnije stvari kao što je kako odabrati prave vizuelne alate, sarađivati sa zainteresovanim stranama i podsticati svoju kreativnost.


Vizuelna komunikacija je globalni jezik koji kompanije mogu koristiti u svoju korist. Ako znate kako to da uradite i šta zapravo funkcioniše.


Ova knjiga je kutija sa alatima koji su vam potrebni. Bilo da ste vi taj koji kreira vizuelnu komunikaciju, ili učestvujete u dijalogu sa onima koji se time bave.


Vizuelna komunikacija - Da li shvatate na šta mislim? Daje vam solidno znanje, korisne metode, pa čak i kontrolnu listu na kojoj možete bazirati svoj konačni proizvod.